Directe Europese markttoegang

Direct markttoegang tot alle lidstaten van de Europese Unie, EFTA-landen en Turkije

<strong>Directe</strong> Europese <strong>markttoegang</strong>

57% van de OIML-certificaten uitgegeven door NMi

Veel buitenlandse instituten en overheden leveren op basis van een NMi-certificaat of -testrapport direct een toelating, zonder opnieuw te testen.

Ruim 40% van de MID-certificaten uitgegeven door NMi

Ook ruim een kwart van de OIML-certificaten voor gasmeters en ruim 40% van de vloeistofmeetinstallaties is uitgegeven door NMi.

30% van de EU certificaten uitgegeven door NMi

Ruim 30% van alle afgegeven Europese certificaten voor huishoudelijke kWh-meters en gasmeters is uitgegeven door NMi.

In Europa zijn de eisen die gesteld worden aan meetinstrumenten geharmoniseerd via de Measurement Instruments Directive en de NAWI-Directive (Niet Automatische Weeginstrumenten). Het grote voordeel van deze harmonisatie is dat een toelatingscertificaat direct markttoegang verschaft tot alle lidstaten van de Europese Unie, de zogenoemde EFTA-landen en Turkije (in totaal 33 landen).

De uitgangspunten voor de Europese regelgeving zijn dezelfde als beschreven in de principes van markttoegang. Onderstaand is het proces voor de meeste gekozen routes voor Europese markttoegang schematisch weergegeven.

NMi-schema

Na de typekeuring (stap 1) zijn er twee mogelijkheden om de conformiteit (stap 2) aan te tonen. Dit kan door een keuring door een Notified Body (module F) of door de fabrikant onder een gecertificeerd kwaliteitssysteem of productieproces (module D). Meer informatie over module D is te vinden in de flyer. Daarnaast biedt de Europese regelgeving een apart traject voor bijzondere meetinstrumenten en meetsystemen die slechts eenmalig worden opgesteld of geproduceerd (module G). Klik hier voor de MID-richtlijn en hier voor de NAWI-richtlijn.

Meer informatie over Europese markttoegang?

Uiteraard helpen onze account managers u graag op weg in de Europese regelgeving. Daarnaast bieden wij een training over de Measurement Instruments Directive en NAWI waarmee u inzicht krijgt in de werkwijze, eisen en modules.

Markttoegang buiten Europa

NMi kan tevens testen voor markttoegang buiten Europa. Dit kan aan de hand van internationale eisen waaronder OIML-aanbevelingen, EN-normen en IEC-normen. Bij de specifieke segmenten vindt u meer informatie over de van toepassing zijnde eisen.