Publicatie regelgeving taxameters

NMi is een onafhankelijk test- en certificeringsinstituut dat door het Ministerie van Economische Zaken is aangewezen als Notified Body onder de MID (Richtlijn 2014/32/EU). Als zodanig is NMi aangewezen voor het certificeren van taxameters voor de Europese markt. De regelgeving op het gebied van taxameters schrijft voor dat een taxameter de ritprijs bepaalt op basis van afgelegde afstand en verstreken tijd. Aan het einde van een rit mag eventueel een toeslag worden berekend, maar volgens Europees besluit dat in 2017 is gepubliceerd (WELMEC Guide WELMEC 12.1, 2017: Taximeters common application, par 1.1) kan dit uitsluitend een positief bedrag zijn.

Recent is via de website van Taxipro aangegeven dat er geen korting meer gegeven mag worden via de taxameter. In het bericht staat vermeld dat dit gebeurd zou zijn op last van NMi. NMi is echter slechts een uitvoerend orgaan dat de software van meetmiddelen controleert aan de hand van regelgeving. De leverancier is zelf verantwoordelijk voor de software aanpassingen, zodat deze voldoen aan de regelgeving. Daarin heeft NMi geen invloed. Een taxichauffeur blijft derhalve bevoegd om korting te geven, dit mag volgens de regelgeving echter niet meer via de taxameter worden uitgevoerd.

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met de fabrikant van uw taxameter. Indien u een klacht wilt indienen over de regelgeving, verwijzen wij u naar de Inspectie Leefomgeving en Transport, sector Taxi.

Ron Troost

Ron Troost

Manager Verifications & Calibrations, Worldwide,Netherlands

15 years of experience within NMi. Knowledge of MOT equipment, police enforcement measuring instruments and weighing instruments. Responsible for verification of all measuring equipment in the Netherlands and calibration of Force measuring machines and load cells. Member of the Dutch RAI organization.