Reactieve energie meters in Duitsland

Per 22 juni 2016 is NMi officieel aangewezen als Notified Body voor reactieve energie meters in Duitsland. In de Duitse metrologiewet staat dat buitenlandse Notified Bodies geaccrediteerd kunnen worden om testen en certificering uit te voeren voor meetinstrumenten die onder de Duitse nationale wetgeving vallen. NMi heeft zich hier in 2014 kandidaat voor gesteld. Na uitvoerige screening door de Duitse autoriteiten is onze ISO 17025 accreditatie uitgebreid met de Duitse wetgeving. We hebben dit al eerder dit jaar aangekondigd en nu is het officieel. 

Beoordeling van conformiteit
We zijn geaccrediteerd om conformiteitsbeoordelingen uit te voeren (module B, D or F) volgens de nationale Duitse MessEG wetgeving. Heeft u energiemeters die zowel actieve als reactieve energie meten? En wilt u deze meters in Duitsland verkopen? Dan kan NMi ze testen volgens de Measuring Instrument Directive voor actieve energie, terwijl de meting van reactieve energie onderzocht zal worden aan de hand van de Duitse nationale regels.

NMi heeft het NoBo merk DE-0122 gekregen. Wij zijn de eerste buitenlandse Notified Body die in Duitsland is toegelaten. Een bijzondere prestatie!

Henri Schouten

Henri Schouten

Business Development Manager Utilities, Worldwide,Netherlands

Expert op het gebied van alle utility meters (electriciteit/ gas/ water/ warmte). Lid/ voorzitter van diverse IEC, CENELEC, OIML en WELMEC groepen. Voorzitter van de Nederlandse spiegelgroep NEC13. Een van de auteurs van de OIML R 137 aanbeveling.