Software brengt continenten bij elkaar

NMi bezoekt Zuid-Amerika

Tijdens onze Welmec 7.2 trainingen leggen wij klanten uit dat niet alleen in Europa de noodzaak voor goede software certificering van belang is. Juist ook in grote continenten buiten Europa worstelt men met de vraag hoe om te gaan met software in meetinstrumenten, en hoe dit op de juiste manier te certificeren.

Fabrikanten, maar ook certificerende organisaties en market surveillance instituten, hebben soms nog weinig ervaring met metrologisch relevante software. Vragen die bij hen spelen zijn: “Moeten we op source code niveau onderzoeken? Hoe gaan we om met revisies en vastlegging daarvan? Moeten er (her)keuringen plaatsvinden na revisie van software? Hoe kan een market surveillance zien wat de laatste software versie is die is toegelaten?”

In de twintig jaar ervaring in het testen van weeginstrumenten (NAWI en AWI) hebben we geleerd dat de ontwikkeling nooit stilstaat. Fabrikanten blijven voortdurend verbeteren en aanpassen aan de vraag uit de markt. Vroeger was dat een display of een elektronische aanpassing. Tegenwoordig echter gaat het steeds vaker om softwaretoepassingen, ‘in the cloud’ oplossingen of klantwensen die leiden tot noodzakelijke aanpassingen van de software. Hoe daar dan mee om te gaan als testinstituut, eindgebruiker, market surveillance instituut, maar zeker ook als regelgever? Dat is vaak de vraag.

Wederzijds begrip en meer openheid in Sao Paolo
Van 10 t/m 14 maart 2014 heeft NMi daarom meerdere gesprekken gevoerd in Brazilië, afsluitend met een seminar in Sao Paolo in samenwerking met Inmetro, het Braziliaanse instituut voor metrologie en Sibapem, de branche organisatie voor fabrikanten van weeginstrumenten. Doel van het seminar was om de locale branchevereniging en haar leden een introductie in de software certificering te bieden. Aan bod kwam o.a. de vraag hoe men daar in de EU tegenaan kijkt en wat dat voor oplossingen geboden kunnen worden bij de metrologische certificering van weeginstrumenten. Ook de huidige stand van zaken en toepassingen van Welmec, de toekomstige wens van de markt en de mogelijkheden en onmogelijkheden van eventuele wetgeving, guides of normering kwamen ter sprake.

Het seminar heeft geleid tot wederzijds begrip en meer kennis van de stand van zaken. De verschillende aanwezigen hebben input kunnen geven op elkaars visie en blikveld, wat heeft geleid tot meer openheid over en bekendheid met dit onderwerp. Met trots kunnen we melden dat NMi is gevraagd om naar aanleiding van dit succes vaker deel te nemen aan vergelijkbare seminars om zo de kennis vanuit Europa en Welmec 7.2 te delen met haar Braziliaanse partners.

Klik hier voor het (Portugese) artikel dat Sibapem schreef over het bezoek van NMi.