VCAP audits voor de Amerikaanse markt bij NMi

Wie weeginstrumenten wil exporteren naar Noord-Amerika, moet de regelgeving van de National Conference of Weights and Measures naleven. Weeginstrumenten vallen onder het National Type Evaluation Program (NTEP). Onlangs zijn er extra eisen toegevoegd voor iedereen die in het bezit is van een NTEP Certificate of Conformity. Elke drie jaar moeten de gecertificeerde weeginstrumenten worden gecheckt conform een Verified Conformity Assessment Program (VCAP). Als een fabrikant hier niet aan voldoet, kan zijn NTEP CoC inactief worden.

VCAP programma
De VCAP audit is geïntroduceerd om ervoor te zorgen dat instrumenten volgens de meest recente regelgeving blijven functioneren. Deze audit is van toepassing op “die meetinstrumenten wiens prestatie kan worden beïnvloed door veranderingen in hun fysieke omgeving”. Kort gezegd toont een VCAP auditrapport aan dat een meetinstrument niet wordt beïnvloed door factoren als temperatuur, luchtvochtigheid, druk, elektrische voeding en straling. Bovendien bewijst een fabrikant met een VCAP auditrapport dat zijn kwaliteitssysteem up-to-date is.

Na een positief verlopen audit zal NTEP de beslissing maken om een certificaat voor 3 jaar te verlengen. Waar het Europese module D testprogramma alleen van toepassing is op complete weeginstrumenten, worden VCAP audits ook uitgevoerd op componenten. Krachtopnemers waren de eerste componenten die aan de VCAP eisen moesten voldoen. Indicators volgden in 2015. Naar verwachting zullen complete NAWI’s en AWI’s in 2016 – 2017 aan het VCAP programma worden toegevoegd.

Twee vliegen in één klap: de combinatie VCAP en NAWI/MID module D
Volgens de National Conference of Weights and Measures moeten fabrikanten zelf zorgen voor een onafhankelijk bewijs dat hun instrument aan de VCAP eisen voldoet. Dit kunnen zij doen met een auditrapport dat is opgesteld door een geaccrediteerde auditor. Het kan een behoorlijke uitdaging zijn om een ervaren auditor te vinden. Het grote voordeel van NMi als auditpartner is het feit dat wij het VCAP onderzoek kunnen combineren met een module D certificering volgens de NAWI/MID richtlijnen. Wij zorgen ervoor dat uw kwaliteitssysteem aan beide richtlijnen voldoet.  Met een positieve beoordeling kunt u uw weeginstrument zowel in Noord- Amerika als Europa verkopen. Omdat wij veel ervaring op het gebied van testen en certificeren voor beide markten hebben, kunnen wij voor de snelst mogelijke markttoegang zorgen.

Meer informatie
Als u meer wilt weten over VCAP audits en een mogelijke combinatie met NAWI/Module D testen, neem dan contact met ons op via +31 78 633 23 08 of stuur een email naar nmi@nmi.nl.

 

Kees van Willenswaard

Kees van Willenswaard

Senior Account Manager, Worldwide,Netherlands

Weegexpert met 13 jaar ervaring op het gebied van type approval, gevolgd door 7 jaar als lead assesor voor module D evaluaties. Senior Account Manager sinds 2007.