Certificeren kwaliteitssyteem

Snelle toelating van uw producten: certificeren van kwaliteitssystemen, import van buiten Europa, export naar Europa

Certificeren kwaliteitssyteem

Internationaal erkend

NMi heeft internationaal een goede reputatie en certificaten worden in vrijwel alle landen in de wereld geaccepteerd.

Korte doorlooptijden

Door slimme testplannen bent u verzekerd van de kortste doorlooptijden voor snelle certificering van uw systeem.

Ervaren auditors

De gediplomeerde lead assessors van NMi hebben jarenlange ervaring met audits. Ze zijn op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Om het e-tekensysteem te mogen gebruiken voor uw voorverpakte producten dient uw afvulsysteem te worden gecertificeerd volgens de Europese eisen. Met een gecertificeerd afvulsysteem mag u uw producten aanbieden in alle 28 landen van de Europese Unie en de 4 EFTA-landen.

Indien u over een gecertificeerd afvulsysteem beschikt, kan NMi een exportcertificaat voor uw kwaliteitssysteem afgeven voor export naar landen buiten de EU. Daarin verklaart NMi dat uw systeem voldoet aan de eisen van de Europese richtlijn 76/211/EEC en dat uw systeem onder controle staat van de Nederlandse overheid.

Voorlopige erkenning

Als u een e-tekensysteem wilt invoeren, dient u eerst een systeembeschrijving te leveren. Als het beschreven systeem aan de eisen voldoet, ontvangt u een voorlopige erkenning en kunt u het systeem implementeren. NMi beschikt over uitgebreide ervaring met het e-tekensysteem en kan u voorlichten over regelgeving bij het opzetten van uw systeem.

Officiële evaluatie

Nadat u het voorlopig erkende e-tekensysteem heeft geïmplementeerd, volgt er een officiële evaluatie van het systeem. Deze audit voor de beoordeling wordt uitgevoerd door een gediplomeerde lead assessor (IRCA erkend). Meer specifieke informatie kunt u terugvinden in het certificatiereglement van NMi Certification. Hierin is de methode voor certificering vastgelegd om op een objectieve en onafhankelijke wijze te komen tot een advies aan de Nederlandse Voedsel en Waren autoriteit, die uiteindelijk het certificaat afgeeft. Na afloop van de audit ontvangt u een auditrapport.

Herevaluatie

Wilt u wijzigingen in uw systeem aanbrengen? Dan dient er een herbeoordeling te worden uitgevoerd. De zwaarte van de herbeoordeling hangt af van het type wijziging. Dit kan variëren van administratieve aanpassingen tot een nieuwe beoordeling (bij wijzigingen in het vulproces, wijziging van meetinstrumenten en/of wijzigingen in het verzamelen, combineren of beoordelen van meetresultaten). Wij denken graag met u mee over een efficiënte herkeuring.

Life-cycle management

Hoe goed functioneert uw afvulsysteem nog na een jaar, of na 5 jaar en welke effecten heeft dat op uw kosten? Door periodieke controle van uw systeem zorgt u ervoor dat uw systeem actueel blijft. Zo voorkomt u afwijkingen (non-conformiteiten) door andere certificerende instellingen (bijvoorbeeld in het kader van BRC of IFS) en afkeur door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

Get in touch

Worldwide

Saskia Versteeg
T +31 88 636 2332