Voorlichting inrichten kwaliteitssysteem

Optimale procesinrichting: e-tekensysteem, specificaties en meetsystemen

Voorlichting inrichten kwaliteitssysteem

Onafhankelijke blik op uw specificaties

Als onafhankelijke partij kan NMi op een neutrale manier specificaties van meetsystemen opstellen en uw aangeschafte meetsystemen toetsen.

Kennis over en ervaring met geldende eisen en de interpretatie van normen

NMi is al jarenlang actief in certificering van afvulsystemen en loopt voorop in kennis over geldende eisen en normen.

Op voorverpakte consumentenproducten die per (kilo)gram of (milli)liter worden verkocht, moet volgens de Warenwet worden vermeld hoeveel product er in de verpakking zit. Volgens de Nederlandse wetgeving moeten alle verpakkingen minimaal de aangegeven hoeveelheid op het label bevatten. Echter, staat er een e-teken op de verpakking, dan moeten de verpakkingen gemiddeld de aangegeven hoeveelheid product bevatten (binnen marges). Dit levert u interessante besparingen op!

Wilt u ook gebruik gaan maken van het e-teken-systeem? Dan dient u aan te kunnen tonen dat uw afvulsysteem en kwaliteitscontrolesysteem aan de gestelde eisen voldoen. NMi heeft jarenlange ervaring met het beoordelen van afvulsystemen en het invoeren van e-teken-systemen en kan u alles vertellen over de eisen die worden gesteld.

Opstellen ontwerpspecificaties

De juiste interpretatie van normen en wetgevingen vormt een uitdaging op zich. Voor de specialisten van NMi is dit dagelijkse kost. NMi is vertegenwoordigd in verschillende (internationale) commissies en volledig op de hoogte van ontwikkelingen. Deze kennis en ervaring zijn praktisch toepasbaar bij het opstellen van uw ontwerpspecificaties.

Dankzij goede uitleg over de eisen vooraf konden we met minder metingen hetzelfde resultaat bereiken.

Pre-audit

Bij de ontwikkeling van uw kwaliteitssysteem is het al mogelijk om een pre-audit uit te voeren om mogelijke obstakels of falen van testen in het latere certificeringsproces in een vroeg stadium te kunnen detecteren. Kostbare en tijdrovende aanpassingen kunnen zo worden voorkomen en certificering kan door de lead assessor snel worden afgehandeld. Meer informatie over certificeren van kwaliteitssystemen vindt u hier.