Voorlichting inrichten kwaliteitssysteem

Optimale procesinrichting: e-tekensysteem, specificaties en meetsystemen

Voorlichting inrichten kwaliteitssysteem

Onafhankelijke blik op uw specificaties

Als onafhankelijke partij kan NMi op een neutrale manier specificaties van meetsystemen opstellen en uw aangeschafte meetsystemen toetsen.

Kennis over en ervaring met geldende eisen en de interpretatie van normen

NMi is al jarenlang actief in certificering van afvulsystemen en loopt voorop in kennis over geldende eisen en normen.

Door uw afvulsysteem zo scherp mogelijk af te stellen kunt u kosten besparen. Een scherpere afstelling werkt echter averechts als dit leidt tot een hoger percentage afkeur bij de controle. Door een goede analyse van de verschillende onderdelen in uw proces en de effecten op de hoeveelheid product in de eindverpakking is hierin een goede balans te realiseren.

Berekenen meetonzekerheden

Met de diepgaande kennis van NMi over het meten van de hoeveelheid product en de factoren die hierop van invloed zijn, kunt u uw systeem optimaliseren. Daarvoor nemen we uw gehele systeem kritisch onder de loep. Hieruit volgen adviezen over de metrologische aspecten die van invloed zijn op het complete systeem. In veel gevallen leidt dit tot besparingen, onder andere doordat het afvulsysteem scherper kan worden afgesteld of doordat efficiƫnter kan worden gemeten.

De kennis van NMi over de wijze van afvullen van verschillende componenten in onze maaltijdboxen heeft geleid tot aanzienlijk minder uitval.

Life-cycle management

Hoe goed functioneert uw afvulsysteem nog na een jaar, of na 5 jaar? En welke effecten heeft dat op uw kosten? Door periodieke controle zorgt u ervoor dat uw systeem gedurende de gehele levenscyclus optimaal blijft functioneren en er geen onnodige kosten worden gemaakt door meer afkeur of een hogere gemiddelde hoeveelheid product in uw verpakkingen. Tevens voorkomt u onverwachte afwijkingen (non-conformiteiten) van andere certificerende instellingen.

Innovatieve oplossingen

Bij het upgraden van uw bestaande afvulsysteem kunt u tegen verschillende belemmeringen aanlopen. Denk bijvoorbeeld aan ruimtegebrek voor het opstellen van de benodigde apparatuur of moeilijkheden bij het aanpassen van de software. Dankzij de uitgebreide kennis over de regelgeving en de mogelijkheden die daarbinnen worden geboden, kan NMi innovatieve oplossingen voor uw systeem ontwikkelen. NMi wist bijvoorbeeld een ruimteprobleem binnen een zes lijnen tellende afvulinstallatie binnen de bestaande regelgeving op te lossen. Loopt u vast? Wij gaan de uitdaging graag aan!