Ondersteuning ontwerp en ontwikkeling

Stroomlijn uw productontwikkeling door inzicht in eisen en normen: van tekentafel tot ingebruikname

Ondersteuning ontwerp en ontwikkeling

57% van de OIML-certificaten uitgegeven door NMi

Veel buitenlandse instituten en overheden leveren op basis van een NMi-certificaat of -testrapport direct een toelating, zonder opnieuw te testen.

Onafhankelijke blik op uw specificaties

Als onafhankelijke partij kan NMi op een neutrale manier specificaties opstellen en uw specificaties beoordelen.

Inzicht in nieuwe ontwikkelingen op het gebied van wetgeving en normen

NMi neemt actief deel in belangrijke (internationale) normerende organisaties zoals EN, Welmec en OIML en is zo als eerste op de hoogte.

De meetonzekerheid van uw weeginstrument is een belangrijke specificatie voor uw afnemers. Al in de ontwerpfase kan NMi de meetonzekerheid voor u berekenen, zodat er in een vroeg stadium duidelijkheid is of u de (klant)specificaties met uw huidige ontwerp kunt realiseren. Zo voorkomt u dat er kostbare en tijdrovende aanpassingen moeten worden gemaakt tijdens het certificeringsproces.

Het kan ook voorkomen dat de afnemer meent dat de opgegeven specificaties niet kloppen. NMi wordt in dat geval als onafhankelijke derde partij ingeschakeld om uitsluitsel geven.

Meetonzekerheid in context

Naast de berekening van de meetonzekerheid van het weeginstrument zelf, is het mogelijk om contextafhankelijke effecten mee te nemen in de berekening. Wilt u uw weeginstrument bijvoorbeeld gebruiken in een omgeving met veel temperatuurschommelingen? Dan kunnen wij dit in de berekeningen als factor meenemen. U beschikt hiermee in een vroeg stadium over belangrijke informatie voor de verdere ontwikkeling van uw product.

Kees van Willenswaard

Kees van Willenswaard

Senior Account Manager, Worldwide,Netherlands

Weegexpert met 13 jaar ervaring op het gebied van type approval, gevolgd door 7 jaar als lead assesor voor module D evaluaties. Senior Account Manager sinds 2007.