Ondersteuning ontwerp en ontwikkeling

Stroomlijn uw productontwikkeling door inzicht in eisen en normen: van tekentafel tot ingebruikname

Ondersteuning ontwerp en ontwikkeling

57% van de OIML-certificaten uitgegeven door NMi

Veel buitenlandse instituten en overheden leveren op basis van een NMi-certificaat of -testrapport direct een toelating, zonder opnieuw te testen.

Onafhankelijke blik op uw specificaties

Als onafhankelijke partij kan NMi op een neutrale manier specificaties opstellen en uw specificaties beoordelen.

Inzicht in nieuwe ontwikkelingen op het gebied van wetgeving en normen

NMi neemt actief deel in belangrijke (internationale) normerende organisaties zoals EN, Welmec en OIML en is zo als eerste op de hoogte.

Bij het ontwikkelen en samenstellen van uw weegsysteem wordt de kwaliteit van het eindproduct bepaald door de som der delen. Als u weegsystemen samenstelt (koppeling van loadcell, indicator en constructie) is het daarom belangrijk om goede informatie te ontvangen over de geleverde onderdelen. Andersom kan uw leverancier optimaal leveren als hij duidelijke specificaties van u ontvangt.

Specificaties en conformiteit weegsysteem

Als onafhankelijke partij helpt NMi u bij het opstellen van specificaties voor uw leveranciers. Maar ook op andere plekken in uw proces is vaak winst te behalen met het oog op conformiteit van uw eindproduct. Ontvangt u van uw leveranciers bijvoorbeeld gecertificeerde onderdelen voor het weegsysteem (deelcertificaten)? En hoe is de ingangscontrole van de producten geregeld?

In overleg met de opdrachtgever kan NMi het gehele ontwikkelproces, inclusief de supply chain kritisch onder de loep nemen. Hieruit volgen adviezen ten behoeve van de procesoptimalisatie aangaande de metrologische aspecten die van invloed zijn. Hiermee kan de toelatingsprocedure versnellen en vereenvoudigen, waardoor u uw product sneller op de markt kunt aanbieden.

Deelcertificaten voor onderdelen van meetsystemen

Bent u producent van onderdelen? Dan kunt u de waarde van de geleverde onderdelen verhogen door ze te leveren inclusief certificaat. Door gebruik te maken van deelcertificaten komt de fabrikant van het meetsysteem sneller door de toelatingsprocedure heen, waardoor het eindproduct eerder op de markt kan worden geïntroduceerd. Hier leest u meer over het certificeren van (onderdelen van) meetmiddelen.

Kees van Willenswaard

Kees van Willenswaard

Senior Account Manager, Worldwide,Netherlands

Weegexpert met 13 jaar ervaring op het gebied van type approval, gevolgd door 7 jaar als lead assesor voor module D evaluaties. Senior Account Manager sinds 2007.