Ondersteuning ontwerp en ontwikkeling

Stroomlijn uw productontwikkeling door inzicht in eisen en normen: van tekentafel tot ingebruikname

Ondersteuning ontwerp en ontwikkeling

57% van de OIML-certificaten uitgegeven door NMi

Veel buitenlandse instituten en overheden leveren op basis van een NMi-certificaat of -testrapport direct een toelating, zonder opnieuw te testen.

Onafhankelijke blik op uw specificaties

Als onafhankelijke partij kan NMi op een neutrale manier specificaties opstellen en uw specificaties beoordelen.

Inzicht in nieuwe ontwikkelingen op het gebied van wetgeving en normen

NMi neemt actief deel in belangrijke (internationale) normerende organisaties zoals EN, Welmec en OIML en is zo als eerste op de hoogte.

In verschillende fases van de productontwikkeling kan NMi u helpen om kostbare, tijdrovende aanpassingen in een later stadium te voorkomen.

Ontwerp en normen

Al in het allereerste stadium van de productontwikkeling kunt u rekening houden met de geldende eisen voor uw weeginstrument. Ontwikkelingskosten kunnen zo worden verlaagd en u komt sneller van ontwerp tot eindproduct conform de eisen. Tijdens de certificering leidt dit tot minder falen en dus minder hertesten.

De juiste interpretatie van normen en wetgevingen vormt een uitdaging op zich. Voor de specialisten van NMi is dit dagelijkse kost. NMi is vertegenwoordigd in belangrijke nationale en internationale commissies, waardoor we precies weten welke ontwikkelingen op termijn zijn te verwachten. We kunnen u nu al informeren over ontwikkelingen van eisen of normen die in het komende jaar van kracht worden. Deze kennis en ervaring zijn praktisch toepasbaar bij het opstellen van uw ontwerpspecificaties. Bovendien kan NMi als onafhankelijke partij een “design review” uitvoeren om u vooraf al een indruk te geven van de kans van slagen bij certificering.

Na de heldere toelichting over de interpretatie van de normen zag ik een nieuwe mogelijkheid om mijn ontwerp tegelijkertijd te vereenvoudigen en te verbeteren.

Pre-test

Bij de ontwikkeling van een prototype weeginstrument is het al mogelijk om een pre-test uit te voeren om mogelijke obstakels of falen van testen in het latere certificeringsproces in een vroeg stadium te kunnen detecteren. Kostbare en tijdrovende aanpassingen kunnen zo worden voorkomen en typekeuring en certificering kunnen door ons team van engineers snel worden afgehandeld. Meer informatie over testen en certificeren vindt u hier.

Zelf keuren

Om de ingebruikname en levering van uw weeginstrument te versnellen is het mogelijk om zelf de eerste keuring van de meetinstrumenten uit te voeren (voor Europa volgens MID Module D en NAWI-richtlijn Annex II). Voor afnemers van meetinstrumenten kan NMi tevens acceptatietests verzorgen door sample tests uit te voeren op de productie.

Kees van Willenswaard

Kees van Willenswaard

Senior Account Manager, Worldwide,Netherlands

Weegexpert met 13 jaar ervaring op het gebied van type approval, gevolgd door 7 jaar als lead assesor voor module D evaluaties. Senior Account Manager sinds 2007.