Testen en certificeren

Snelle toelating tot de markt: typekeuren, certificeren van kwaliteitssystemen, keuren

Testen en certificeren

Innovatieve oplossingen voor innovatieve producten

NMi zet jarenlange ervaring in voor de ontwikkeling van testprocedures om ook de conformiteit van uw innovatieve meetopstellingen aan te tonen.

Flexibele planning voor snelle markttoegang

Via (deel)onderzoeken bij u op locatie bieden we een efficiënt en flexibel certificeringsproces.

Helder certificeringsproces

Met een helder testplan en conceptcertificaat vooraf is er duidelijkheid over verwachtingen. NMi ontzorgt en leidt u door het complete toelatingsproces.

Zowel binnen de Europese als de nationale regelgeving bestaat de mogelijkheid voor producenten van meetmiddelen om zelf de eerste keuring of herkeuring van geproduceerde instrumenten uit te voeren onder een kwaliteitssysteem. Hiermee kunnen zowel tijd als kosten in uw productieproces worden bespaard. Het kwaliteitssysteem moet hiervoor worden gecertificeerd door een Notified Body (MID) of Erkende Instantie (Nationale Metrologiewet), waarna een certificaat wordt afgegeven. In dit certificaat worden de scope en bevoegdheden benoemd.

Europese regelgeving: CE Metrology

CE Metrology is een schema aan de hand waarvan kwaliteitssystemen worden beoordeeld voor de productie en keuring van meetinstrumenten. Dit schema is vastgelegd in de Europese MID-richtlijn en NAWI-richtlijn. Na certificering volgens dit schema kunt u zelf de eerste keuring van uw producten uitvoeren. NMi is door de overheid aangemeld als instelling (Notified Body) voor het uitvoeren van typeonderzoek, keuringen en kwaliteitsborging. Wij beschikken over alle faciliteiten en expertise om uw producten en productieproces te beoordelen volgens de wettelijke voorschriften.

Als u componenten van meetsystemen produceert, is het tevens mogelijk om uw kwaliteitssysteem te laten certificeren. Hierdoor kunt u uw producten inclusief deelcertificaat leveren en zo meerwaarde bieden aan uw klanten. Lees hier meer over het certificeren van componenten.

Nederlandse regelgeving: NL Metrology

NL Metrology is een schema aan de hand waarvan kwaliteitssystemen worden beoordeeld voor het (her)keuren van meetmiddelen tegen de Nederlandse regelgeving. Dit is van toepassing op in het veld geplaatste meetinstrumenten zoals genoemd in de Metrologiewet. Na goedkeuring van het managementsysteem mag de certificaathouder werkzaamheden uitvoeren als zogenoemd Erkende Keurder.

Audit door gekwalificeerde lead assessor

De audit voor de beoordeling van uw kwaliteitssysteem wordt uitgevoerd onder leiding van een gediplomeerde lead assessor (IRCA erkend). Afhankelijk van het werkveld worden in het beoordelingsteam specialisten ingezet die de vakinhoudelijke beoordeling van uw metrologische processen uitvoeren. Meer specifieke informatie kunt u terugvinden in het certificatiereglement van NMi Certification. Hierin is de methode voor certificering vastgelegd om op een objectieve en onafhankelijke wijze tot een certificeringsbesluit te komen. Na afloop van de audit ontvangt u een auditrapport en een certificaat.

Get in touch

Worldwide

Valeska Augusteijn
T +31 88 636 23 08
E vaugusteijn@nmi.nl

Kees van Willenswaard
T +31 78 633 23 07
E kvanwillenswaard@nmi.nl

Nederland

Valeska Augusteijn
T +31 88 636 23 08
E vaugusteijn@nmi.nl

Kees van Willenswaard
T +31 78 633 23 07
E kvanwillenswaard@nmi.nl

Bousaina Mahtala
T +31 88 636 2217
E bmahtala@nmi.nl