Testen en certificeren

Snelle toelating tot de markt: typekeuren, certificeren van kwaliteitssystemen, keuren

Testen en certificeren

Innovatieve oplossingen voor innovatieve producten

NMi zet jarenlange ervaring in voor de ontwikkeling van testprocedures om ook de conformiteit van uw innovatieve meetopstellingen aan te tonen.

Flexibele planning voor snelle markttoegang

Via (deel)onderzoeken bij u op locatie bieden we een efficiënt en flexibel certificeringsproces.

Helder certificeringsproces

Met een helder testplan en conceptcertificaat vooraf is er duidelijkheid over verwachtingen. NMi ontzorgt en leidt u door het complete toelatingsproces.

Een keuring is een verplichte controle op een meetinstrument waarbij wordt nagegaan of het instrument aan de wettelijke eisen voldoet. De eerste keuring vindt plaats op het moment dat het meetinstrument op de markt komt en in gebruik wordt genomen. Daarna kunnen nog herkeuringen volgen als dit wettelijk verplicht is, of als de zegels zijn verbroken, bijvoorbeeld na reparaties.

Als onafhankelijk instituut heeft NMi jarenlange ervaring op het gebied van keuren van weeginstrumenten. Daardoor is NMi goed op de hoogte van de nationaal en internationaal geaccepteerde eisen voor verschillende meetmiddelen.

Keuren van weeginstrumenten op locatie

Om efficiënt en snel te kunnen keuren komt NMi naar u toe. Ons team beschikt over volledig uitgeruste meetwagens. De keuringsspecialist voert ter plaatse de keuring uit, zodat u uw meetinstrument direct in gebruik kunt nemen. Daarnaast hebben onze keuringmedewerkers ervaring met alle typen opstellingen voor automatische weeginstrumenten. Hiervoor kunt u bij onze planningsafdeling een passend voorstel opvragen.

Afnamekeuring

Indien gewenst voert NMi ook de afnamekeuring (Factory Acceptance Testing, Site Acceptance Testing) uit voor uw eindgebruiker. Dit kan wereldwijd op elke productielocatie. Vaak verhoogt een onafhankelijke afnamekeuring de acceptatie van en het vertrouwen in de kwaliteit van het product bij de eindgebruiker.

Vraag direct uw keuring aan!

Get in touch

Worldwide

Valeska Augusteijn
T +31 88 636 23 08
E vaugusteijn@nmi.nl

Kees van Willenswaard
T +31 78 633 23 07
E kvanwillenswaard@nmi.nl

Nederland

Valeska Augusteijn
T +31 88 636 23 08
E vaugusteijn@nmi.nl

Kees van Willenswaard
T +31 78 633 23 07
E kvanwillenswaard@nmi.nl

Bousaina Mahtala
T +31 88 636 2217
E bmahtala@nmi.nl