Testen en certificeren

Snelle toelating tot de markt: typekeuren, certificeren van kwaliteitssystemen, keuren

Testen en certificeren

Markttoegang voor automatische weeginstrumenten (AWI’s), multidimensionele meetinstrumenten, lengte- en inhoudsmaten is in Europa geregeld via de Measuring Instruments Directive (MID). Voor niet-automatische weeginstrumenten (NAWI’s) is de Europese NAWI-richtlijn van toepassing. In deze richtlijnen zijn de essentiële eisen vermeld waaraan  u moet voldoen om uw weeginstrument op de Europese markt te mogen brengen. Voor markttoegang buiten Europa en andere aanvullende klanteisen kunnen wij uw meetinstrumenten testen tegen EN-normen en OIML-aanbevelingen.

Europese markttoegang – MID en NAWI-richtlijn

Wilt u de Europese markt op? Een MID- of NAWI-Type Examination Certificate geeft u directe toegang tot alle 28 landen van de Europese Unie, de vier EFTA-landen en Turkije. NMi heeft sinds de introductie van deze regelgevingen al vele honderden certificaten uitgegeven, waardoor er uitgebreide ervaring is opgebouwd met de verschillende mogelijkheden.

NMi neemt deel aan internationale werkgroepen zoals Welmec, OIML, IEC, Cenelec en aan diverse normcommissies. Hierdoor zijn wij altijd volledig op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van eisen en wetgeving. We kunnen u informeren over ontwikkelingen in eisen die in het komende jaar van kracht worden en daar nu al rekening mee houden in het testplan. Zo brengt u een toekomstbestendig product op de markt.

Let op: Het Type Examination Certicate is de eerste stap naar markttoegang. Om uw meetinstrument op de Europese markt te brengen moeten de geproduceerde instrumenten nog een eerste keuring ondergaan.

Markttoegang buiten Europa

Dankzij onze goede internationale reputatie heeft u met een NMi-testrapport en een OIML Certificate of Conformity probleemloze toegang in vrijwel alle landen in de wereld. Voor markttoegang buiten Europa test NMi tegen de internationale (EN- en OIML-) normen. Door deze tests eventueel direct te combineren met het MID- of NAWI-testplan kan het typekeurproces efficiënt en snel worden uitgevoerd en uw product snel op de wereldwijde markt worden geïntroduceerd. In het overzicht hiernaast ziet u welke normen van toepassing zijn.

Om u de snelste markttoegang te bieden is er een wederzijdse acceptatieovereenkomst afgesloten voor NAWI’s met China, Japan en Australië. De overheid in deze landen levert op basis van het NMi-testrapport een toelating voor uw weeginstrument, zonder het product opnieuw te testen. Daarnaast is NMi een van de grondleggers van het zogeheten OIML-MAA-systeem, waarmee een nog hogere acceptatie wordt gerealiseerd voor krachtopnemers en NAWI’s. Naast Australië, China, en Japan zijn ook Noord-Amerika en Canada actief in de OIML-MAA betrokken.

Dankzij de uitstekende reputatie van NMi in het buitenland werkt een NMi-rapport of -certificaat als een paspoort voor wereldwijde markttoegang

Deelcertificaten

Als u onderdelen van meetinstrumenten produceert, zoals aanwijsinrichtingen (indicators), krachtopnemers (load cells), kassasystemen (Point Of Sales), en randapparatuur zoals computers en printers, kunt u de waarde van uw producten verhogen door ze te leveren inclusief certificaat. NMi heeft een systeem ontwikkeld waardoor u zelf al een deelkeuring kunt uitvoeren. Lees hier meer over deelcertificaten.

Get in touch

Worldwide

Valeska Augusteijn
T +31 88 636 23 08
E vaugusteijn@nmi.nl

Kees van Willenswaard
T +31 78 633 23 07
E kvanwillenswaard@nmi.nl

Nederland

Valeska Augusteijn
T +31 88 636 23 08
E vaugusteijn@nmi.nl

Kees van Willenswaard
T +31 78 633 23 07
E kvanwillenswaard@nmi.nl

Bousaina Mahtala
T +31 88 636 2217
E bmahtala@nmi.nl

Innovatieve oplossingen voor innovatieve producten

NMi zet jarenlange ervaring in voor de ontwikkeling van testprocedures om ook de conformiteit van uw innovatieve meetopstellingen aan te tonen.

Flexibele planning voor snelle markttoegang

Via (deel)onderzoeken bij u op locatie bieden we een efficiënt en flexibel certificeringsproces.

Helder certificeringsproces

Met een helder testplan en conceptcertificaat vooraf is er duidelijkheid over verwachtingen. NMi ontzorgt en leidt u door het complete toelatingsproces.