Welmec en OIML niews voor de Olie & Gas markt

In de afgelopen maanden hebben onze experts diverse Welmec en OIML vergaderingen bijgewoond. Hieronder volgt een kort overzicht van de belangrijkste onderwerpen die zijn besproken.

Welmec Committee meeting, 11 – 13 mei, Helsinki

De Welmec Committee meeting is de plek waar alle lidstaten elkaar ontmoeten en de belangrijkste beslissingen nemen, waaronder het goedkeuren van Guides die worden voorgesteld door de Werkgroepen.

Tijdens de vergadering in Helsinki werd de Guide for Purely Digital Parts geaccepteerd, waardoor de Europese harmonisatie voor het testen van Purely Digital Parts toeneemt. In het kort komt het erop neer dat Purely Digital Parts sneller getest kunnen worden vanwege een verminderde focus op hardware en een toegenomen focus op software.

Welmec WG10 meeting ‘Liquids other than Water’, 23 & 24 mei, Amsterdam

  • Marc Schmidt, approvals expert bij NMi, is verkozen tot de nieuwe voorzitter van WG10 (in afwachting van de bevestiging door het Welmec Committee).
  • Er werd overeenstemming bereikt t.a.v. het gebruik van elektronische tickets (in plaats van papieren tickets), onder een aantal voorwaarden.

OIML Tank Measurement Meeting, 14 – 16 juni, Gothenburg

Tijdens deze vergadering werd veel vooruitgang geboekt bij de volgende OIML Recommendations:

  • R71 : Fixed Storage Tanks. General requirements.
  • R80 : Road and rail tankers with level gauging.
  • R85 : Automatic level gauges for measuring the level of liquid in stationary storage tanks.

Het update-werk van deze documenten was zo productief dat een volgende projectgroep bijeenkomst wellicht niet meer nodig zal zijn om de eindversies aan te bieden aan de CIML.

Er komt een voorstel voor een nieuw project om de R125 (Hydrostatic Tank Gauging) te updaten en de nieuwste Electro Magnetic Compatibility (EMC) testen uit OIML D11 toe te voegen.

OIML R117 Project Group Meeting 4 – 6 juli, Delft

R117 (op dit moment onder revisie) is de OIML Recommendation voor Liquids other than Water. Bij deze projectgroep bijeenkomst werden commentaren op de vorige Draft versie van het document behandeld. Ook de volgende Draft werd voorbereid.

  • 95% van de niet-redactionele commentaren werden tijdens de vergadering opgelost dankzij de pragmatische benadering van de secretaris / voorzitter van de projectgroep, Ralph Richter.
  • Dit houdt in dat we nog steeds op schema liggen voor revisie van het gehele document in oktober 2017.
  • Belangrijkste punt van aandacht voor de R117: toevoeging van meetsystemen voor bunkering en LNG.

 

Wim Volmer

Wim Volmer

Business Development Manager Oil & Gas , Netherlands

Expert op het gebied van vloeistof- en gasmetingen en alle aspecten die hiermee samenhangen. Lid van diverse OIML en Welmec werkgroepen, 'WIB Field Instruments' en het 'NEN Flow Committee'.