White papers

<h1>White papers</h1>

Door middel van White Papers geeft NMi gedetailleerde informatie over ontwikkelingen op het gebied van metrologie.

Aanvraagformulieren white papers

“Upgrading to EN 45501:2015” (Engels)

Het jaar 2016 is belangrijk voor fabrikanten van weeginstrumenten, omdat er twee verschillende maar gerelateerde gebeurtenissen plaatsvinden:

  • Na 19 april 2016 zal de EN45501:1992 norm geen vermoeden van overeenstemming meer geven met de richtlijnen 2009/23/EC en 2014/31/EU.
  • Vanaf 20 april 2016 zal de nieuwe NAWI richtlijn 2014/31/EU van kracht worden en vervangt hiermee de oude richtlijn 2009/23/EC.

Roy Scholten, Senior Approval Engineer bij NMi, geeft de lezer een beter begrip van de mogelijke wijzigingen die van toepassing zijn op uw instrumenten en certificaten. U krijgt inzicht in de maatregelen die nodig kunnen zijn om te voldoen aan nieuwe en huidige regelgeving.

Aanvraagformulier white paper “Upgrading to EN 45501:2015”

“Smart meter rollout”

Als er de komende jaren miljoenen slimme meters worden geïnstalleerd, dient de kwaliteit van de meters gewaarborgd zijn. Een goede kwaliteit, betrouwbaarheid en levensduur is van essentieel belang voor de business case. Hoe realiseer je dit belangrijke maar onderbelichte feit?

Henri Schouten, Senior Approvals Expert bij NMi, geeft inzicht in de sleutelfactoren die ertoe bijdragen dat de kwaliteit van slimme meters tijdens het gehele proces, van ontwerp tot installatie, wordt gegarandeerd, waarmee de rollout tot een succes gemaakt kan worden.

Aanvraagformulier white paper “Smart meter rollout”

“Straight to the point” (Engels)

As oil and gas are valuable commodities, accurate measurement gets increasingly important in the oil and gas industry. Oil and gas flow meters with lower measurement uncertainties are being developed, but are we aware which additional effects also play a role in the overall uncertainty and performance of the installation as a whole? What will happen with the measurement uncertainty in five years? Which expenses are involved?

Wim Volmer, Senior Product manager Oil & Gas at NMi, examines the importance of starting at the drawing board in terms of long time measurement reliability. His point of view was published as an interview in World Pipelines, April 2014, and is still tremendously up to date.

Aanvraagformulier white paper “Straight to the point”